BESØKSADRESSE
Hillevågsveien 24, 4016 Stavanger
(Inngang mot sjøen)
Agder: Narviga 10, Øst, 4633 Kristiansand

POSTADRESSE
Kronen Kaffemaskiner AS
Postboks 401, 4067 Stavanger
Telefon: 97 00 10 10
E-post: post@kronenkaffe.no